Årskurs 1 Orrviken 17/18

Ännu en webbplats i Webbstjärnan

Månad: januari 2018 (Sida 2 av 2)

Gosedjursdag fredag 19 januari

Imorgon fredag får eleverna ta med sig var sitt gosedjur till skolan!


Prenumerera på nya blogginlägg

Information om ipads, datorer och film i undervisningen

Under början av vårterminen kommer vi fortsätta jobba med svenska och matematik på ipads. Förra terminen hade vi ett helt arbetspass i veckan med matte på ipad och ett på svenska. Den här terminen kommer vi ha ett annat upplägg.

När det gäller svenskan jobbar vi en stund med ipads med Qnoddarna på 2 av 4 lektioner. Qnoddarna är kopplat till läroplanen och det är ganska svåra uppgifter de jobbar med nu. Jag märker att när de jobbar med bokstäver och texter i qnoddarna väcks deras intresse för att skapa texter. Flera gånger i veckan jobbar vi med boken Läsdags där vi bearbetar texter med skrivövningar i skrivboken. I läsdags läser vi tillsammans, två och två och enskilt. Till läsdags finns läxuppgifter som vi ibland jobbar med.

När det gäller matten jobbar vi med boken Eldorado och med problemlösningsuppgifter. Som komplement jobbar vi med Qnoddar och då styrt så att de jobbar med områden som vi samtidigt jobbar med i boken. Vi kan då och då avsluta med en stunds arbete på ipads efter jobb i matteboken eller problemlösning. Ibland jobbar vi med Vektor (som vi började med i förskoleklass).

När det gäller att jobba på dator kommer eleverna i årskurs 1 få börja bekanta sig med datorer efter påsk. Då handlar det om att lära sig grunder i ordbehandling. När det gäller användning av internet är det viktigt att skola och hem samarbetar så att de tidigt lär sig hur och vad man använder internet till.

Vi ser ofta på kortare filmer, främst i NO och SO. En typisk NO-lektion är att vi läser en text tillsammans om ett ämne t ex vintern. Efter det tittar vi på en film. Under filmen får eleverna skriva upp ord från filmen som de tycker är intressanta och/eller vill veta mer om. Vi avslutar med att skriva upp alla ord på tavlan som de skrivit och ha en klassdiskussion.

För bästa utveckling behövs ett varierat sätt att ta in kunskap. Att kombinera olika typer av undervisningen gör att flera olika lärstilar tillgodoses. En del elever lär bäst genom att lyssna, andra genom att se film, andra genom att skriva och andra genom att diskutera. Jag tycker att det är viktigt att ha varierade lektioner där eleverna lär sig på olika sätt! Jag lägger gärna en pauser med dans och rörelse under lektionspassen. De flesta eleverna tycker att det är jättebra men några verkar fortfarande tycka att det är obekvämt. Jag fortsätter med detta ändå och tänker att till slut är ”alla med på tåget”.

Ibland tittar vi på film bara för att ha det bra tillsammans. Att umgås med klassen utan krav är också viktigt som skapar trygghet och glädje.

Qnoddar:

https://www.nok.se/qnodd

Vektor:

https://www.pappasappar.se/vektor/

Exempel på NO-film:

http://urskola.se/Produkter/194695-Varmt-kallt-och-mittemellan-Vinter

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Information om elevens val

Vi har ändrat schema så att elevens val är på tisdag förmiddag nu. På denna lektionen jobbar eleverna med olika saker. Vissa elever jobbar med att komma i kapp med rester, andra jobbar med sånt som de behöver bli bättre på och många jobbar med de egna målen som vi har satt upp tillsammans.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Ny info om läxor ligger ute nu, se under fliken läxor

Full fart på skolgården!

Det är så kul att vara ute med barnen på rasterna! Tänk att vi har så mycket snö och att Orrvikens skolgård har en backe att åka i.

Det är så bra att ni har ombyteskläder i lagom mängd. Vi är medvetna om att det är extra svårt att hålla reda på allas saker nu när vi har det så trångt. Men vi gör vårt bästa!


Prenumerera på nya blogginlägg

Talblock

Idag har vi jobbat med talblock. Alla har fått klippa ut talblock 1-10.

Vi har använt talblocken i diskussion om jämna och udda tal!


Prenumerera på nya blogginlägg

Nya schemat finns nu under fliken för schema

Matteläxan är utdelad idag!

Test av friktion på NO

Vi har undersökt friktion på snön. Eleverna jobbade två och två. Uppdraget var att hitta något med mycket respektive lite friktion som man kan åka på nedför kullen. De skulle även hitta saker att släpa. Efter undersökningen fick de rita och berätta om resultaten. Kul!

 

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Ny termin och mycket på gång

Nu är vi igång igen efter lovet och eleverna verkar vara utvilade och glada!

Sidan ”Kommande händelser” är uppdaterad.

Innan jul gjorde vi klart bedömningsstöd i matte och svenska. Om ett par veckor kommer vårterminens bedömningsstöd att dra igång.

I matten kommer vi de första veckorna jobba med hälften/dubbelt och jämna/udda tal. Vi jobbar i boken, på ipads och med problemlösning.

I svenskan jobbar vi vidare med Läsdags samt med olika skrivövningar kopplat till den. Vi kommer jobba med arbeten i SO och NO som kopplas till svenskan. Den här terminen kommer jag ha mer högläsning för eleverna än förra terminen. Svenska jobbar vi också med på ipads.

I NO/teknik kommer vi fortsätta jobba med årstider och djur i Sverige i början av terminen. Vi kommer göra olika undersökningar ute som vi sedan redovisar på olika sätt.

I SO kommer vi jobba vidare med världsdelar i början av terminen. Vi jobbar även vidare med demokrati och om högtider och traditioner.


Prenumerera på nya blogginlägg

Sida 2 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén