Personalen på skolan har idag beslutat att det inte är tillåtet att använda mobiltelefoner varken på fritids eller på raster. Detta gäller också om en elev vill kontakta vårdnadshavare eller tvärtom. Vi vill att kommunikationen sker via skolans personal.

Anledningen är att vi vill uppmuntra barnen att leka och prata med varandra istället för att spela spel, filma, fota osv med mobilerna. Det kan också skapa utanförskap när vissa har med mobiler och andra inte.

Vi förstår att det kan finnas behov av att kunna kontakta varandra på väg till eller från skolan och därför är det tillåtet att ha med mobiltelefonen. Var den förvaras under dagen bestäms av klasslärare/fritidspersonal.


Prenumerera på nya blogginlägg