2018

Ny info om läxor:

Matteläxan ligger i en blå mapp och svenskaläxan i en röd.
Vi delar ut både matte- och svenskaläxan på onsdagar:
Läxorna är inte så långa och tanken är att materialet är repetition på sådant vi jobbar med på lektionerna. Flera föräldrar har önskat att det ska vara möjligt att göra läxan på helgen istället för på vardagarna. Därför delar vi ut läxan på onsdagar och eleverna lämnar in dem på måndagar.

Vecka 7

Matte: matteläxan 7 o 8 s 18-20

Vecka 5 Obs! Lämnas in måndag v 6.

Matte: Läxa 6 s 14-16

Svenska: Läsprojektet. Läsa minst 10 min per dag och skriva in tiden i läsprotokollet.

Vecka 4:

Matte: Läxa 5

Svenska: Läsprojekt. Läsa minst 10 min per dag och skriva i protokollet (gult).

Gult protokoll hemma

Vecka 3:

Matte:

För denna läxa behövs plockisar t ex makaroner, pappersbitar.

Någon elev har redan gjort den och har fått en annan läxa:

Svenska:

Text som har med svenskaläxan att göra. Att skriva en berättelse om en fantastilek.

Vecka 48:

Svenska

Matte

Vecka 47

Svenska:

Läsdagsboken

Matte:

 

Vecka 46

Vecka 45

Matte – läxa 2 i läxboken

Svenska:

Vecka 43

V 42

Svenska: Läs om ekorren och gör ditt eget akrostikon!

Matte: Jobba med talkort med addition, subraktion, likhetstecken och olikhetstecken.

V 41

Svenska: Uppgift om ett spännande djur

Matte: Mattelappar till kap 2: A, B och C.

Obs! Inte läxa i matteboken denna veckan!

V 40

Svenska: Uppgift om att rita och skriva om en mysig plats hemma.

Matteläxa: Olika läxor utifrån vad eleven behöver träna på. Det kan vara läxa i boken och/eller arbetslag.

Eleverna har fått en blå läxmapp där både svenska- och matteläxan förvaras!

Läxan lämnas i läxlådan i klassrummet så fort den är gjord och senast MÅNDAG 9 oktober.

V 39

Vi har delat ut läxa i matte och svenska idag.

Matte: s 4 i läxboken. Det behövs en tärning för att göra uppgiften. De som önskade fick låna hem tärningar.

Svenska: uppgift om att rita och skriva om en lek och en kompis.

Vi har gått igenom uppgifterna men föräldrar kan behöva hjälpa till att läsa instruktionerna :).

Läxorna lämnas in så fort de är gjorda och senast på måndag v 40.