Först tittade vi på en film från mattepatrullen:

”Får, hagar och centimeter”

Efter det gick vi ut och leker ”gissa och mät”. De jobbade två och två och mätte t ex fotbollsplanen, husväggar, sandlådan och pinnar!

Sedan fick grupperna redovisa för klassen:

På sagostunden tittade vi på mattelandet:

Flera av barnen ville ha med sig ett band hem som är 1 meter. Kul att kunna mäta hemma!

 


Prenumerera på nya blogginlägg