Syftet med webplatsen är att informera om klassens verksamhet. Föräldrar ska kunna hitta den information de behöver med allt från grundskolans uppdrag och innehåll till daglig verksamhet. Det ska finnas kontaktuppgifter till lärarna. Det är öppet för föräldrarna att komma med texter och bilder som kan läggas in på sidan. Vi ska tillsammans med eleverna kunna gå tillbaks och titta på vad vi gjort under en period och tanken är att platsen ska vara spännande för barnen att titta på. Tanken är att sidan både ska ge en bra överblick över verksamheten och samtidigt ge detaljerad information om aktiviteter.

Angående bilder publicerar vi inte ansiktsbilder på barnen av integritetsskäl. När det gäller material som vi använder i undervisning publiceras detta inte på bloggen. Framsidor på material kan publiceras som information till föräldrar och barn. När det gäller bokomslag kollar vi med förlaget om det är ok att lägga ut.