Idag jobbade vi med bornholmslek på ipads en stund. Första steget handlar om ljud, nästa om rim och därefter första och sista ljudet i ord. Alla elever har utvecklats och är på god väg. Målet med bornholmsappen är att barnen ska få förståelse för hur det går till att läsa. Vi tycker att appen kompletterar övriga språklekar/övningar som vi gör med barnen.

Innan förmiddagsrasten fick vi en lektion i samiska av Niilas pappa Lasse. Vi lärde oss några hälsningfraser och färger. Barnen fick även önska ord som de ville lära sig.

Nästa vecka den 30 januari åker vi med buss på teater ”Jojkikal med Plupp” så det känns bra att barnen fått bekanta sig lite med det samiska språket.

Här är ett klipp från lektionen:


Prenumerera på nya blogginlägg