Vi jobbar med texter i boken ”Läsdags” och ofta läser vi texten tillsammans och efter det 2 & 2 och enskilt. Vi jobbar med varje text under flera lektioner och det kan handla om att ringa in ord i texten, skriva ord och rita o skriva i arbetsboken.

Här är några bilder på svenskaarbete:

Bilder ur några arbetsböcker:


Prenumerera på nya blogginlägg